Un proxecto de:

Coñece máis sobre a iniciativa
Problemática ambiental e lexislación

 

Problemática ambiental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lexislación

 

 

 

Problemática ambiental

- Páxina de Greenpeace sobre tóxicos, residuos, PVC, incineración, vertedoiros... http://www.greenpeace.es/toxicos/ttoxicos.htm

-Páxina de Greenpeace sobre Alimentos Transxénicos http://www.greenpeace.es/biodiversidad/t-transgenicos.htm

-Amplo diccionario sobre a contaminación con milleiros de entradas http://www.laneta.apc.org/emis/docs/dic.htm

-Sitio web contra a contaminación lumínica mundial http://www14.brinkster.com/luminica/

-A contaminación por carburantes no mundo http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/159/htm/sec_8.htm

-Sitio web sobre a contaminación en ríos e lagoas http://www.contenidos.com/ecologia/contaminacion-rios-y-lagos/

-¿Qué é a contaminación? Explicación das distintas variantes dada polo Consello Nacional do Medio Ambiente
http://www.conam.gob.pe/educamb/qcontam.htm

-Enerxía nuclear e contaminación http://www.cepb.una.py/nuclear/contaminacion.html

-Contaminación, choiva áceda, mareas negras, radioactivos e reciclase http://members.es.tripod.de/ecoweb/cont_indice.htm

-Desastre ecolóxico en Aznalcóllar http://edafologia.ugr.es/Donana/CasoAznal4.html

-Contaminación industrial
http://club.telepolis.com/ralcain/contamin.htm

-Datos oficiais dados por un particular con denuncias de contaminación de vertidos da confederación hidrográfica na provincia de Ourense e Galicia http://www.arrakis.es/~sloren/gouren40.htm

-Problemática sobre a dioxina en Bélxica
http://dioxin.fgov.be/infokit/spi01.htm

-Sitio sobre a contaminación nos ríos galegos http://www.galeon.com/marialor/contamic.htm

-¿Qué é unha marea negra? http://members.es.tripod.de/ecoweb/mareas_comportamiento.htm

-Secretariado das Nacións Unidas para combater a desertificación
http:// www.unccd.ch

-Sitio en español de Amigos de la Tierra con apartado sobre problemas ambentais http://www.tierra.org/

-Climate Ark:
http://www.climateark.org

-Instituto do Clima
http://www.climate.org

-Panel on Climate Change:
http://www.ipcc.ch

-Global Change
http://www.globalchange.org

 

-Lexislación Páxina do Ministerio de Medio Ambiente sobre lexislación ambiental http://www.mma.es/normativa/legis/index.htm

-Lei sobre avaliación de impacto ambiental http://www.nodo50.org/ecologistas/legislacion/eia.rtf

-Proxecto de lei de creación da Axencia Española de Seguridade Alimentaria http://www.nodo50.org/ecologistas/legislacion/aesa.pdf

-Guía de recursos sobre Lexislación no sitio Faunaiberica.org http://www.faunaiberica.org/legislacion.php3

-Buscador de lexislación
http://www.todaley.com

¡Denuncia!
http://web.jet.es/feg/formulario.htm

-No propio sitio da Federación Ecoloxista Galega poderás ter acceso a accións en defensa de determinados proxectos medioambientais dende a rede
http://web.jet.es/feg

Lexislación Europea sobre conservación de flora e fauna salvaxe http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103020.html

Lexislación: Dirección Xeral XI da Unión Europea http://europa.eu.int/comm/environment/index_es.htm

Repertorio de lexislación comunitaria vixente en temas medioambientais http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/ind/es_analytical_index_15.html

 

Seguinte