Un proxecto de:

Coñece máis sobre a iniciativa
Fauna e flora

 

Fauna e flora

 

 

-Sitio web sobre flora de Galicia
http://www.geocities.com/RainForest/3893/

-Organización internacional de defensa de animais
http:// www.ifaw.org

-Portal da Universidade de Cambridge adicada a sitios web relacionados con animais, ben en cautivero ou en liberdade.
http:// www.animal-info.net

-ADPCA Asociacion para la Defensa y Prevencion de la Crueldad contra los Animales Portal dunha iniciativa non gubernamental con múltimes enlaces con defensoras dos dereitos dos animais.
http://ong.zaragoza.net/~adpca/links.html

-Archivo LEONARDO DA VINCI de ESPAÑA ROJA sobre derechos animales. Directorio con enlaces a defensores dos dereitos dos animais http://er.users.netlink.co.uk/paginas/derechos.htm

- Museo de Historia Natural “Luis Iglesias”.
http://www.usc.es/museohn/index.html

--Rochas de Galicia.
http://club.telepolis.com/alberto5/

- Ourense natural.
http://www.arrakis.es/%7Esloren/index.htm

-Páxina de Ecologistas en Acción dedicada a especies vertebradas en peligro de extinción.
http://www.nodo50.org/ecologistas/accion/especies/vertebrados.htm

-Organización mundial da Sanidade Animal
http://www.oie.int/esp/es_index.htm

-Páxina de Discovery adicada ó Planeta Animal
http://apl.discovery.com/

-Directorio da Consellería de Medio Ambiente de Galicia con base de datos de asociacións protectoras http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA08h/CMA08hb/p08hb01.htm

-Fundación Fauna. Sitio especializado en chimpancés http://www.faunafoundation.org/

-Bases de datos de flora e fauna
http://ice.ucdavis.edu/nps/

-Fauna e flora internacionais
http://www.fauna-flora.org/

-Catálogo de libros sobre flora e fauna
http://www.ffbooks.com/ffbooks.htm

-Fauna australiana
http://members.iweb.net.au/~ross/

-Fotoarquivo de insectos
http://nafoku.de/fauna/fauna.htm

-Directorio amplísimo sobre flora e fauna http://dmoz.org/Science/Biology/Flora_and_Fauna/

-Sitio sobre a diversidade animal e clasificación http://animaldiversity.ummz.umich.edu/

-Directorio fauna europea
http://www.faunaeur.org/PUBLIC/FAUNAPUBLhome.html

-Directorio flora e fauna internacional
http://www.omne-vivum.com/

-Consejo Nacional de la Fauna (México)
http://www.cnf.org.mx/main_cnf1.htm

-Servicio Autónomo del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables de Venezuela
http://www.webmediaven.com/profauna/

-Lexislación Europea sobre conservación de flora e fauna salvase http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103020.html

-Fotoarquivo con imaxes de animais e prantas do mundo. Especial para envío de postais.
http://canalphotos.net/Faunapage.htm

-Máis libros sobre flora e fauna http://www.cariboucry.com/storefront/Books_Flora_and_Fauna.html

-Colección Féix Rodríguez de la Fuente de Fauna Ibérica http://www.dinamic.com/promociones/fauna/fauna.htm

-Sitio web sobre fauna de Sri Lanka con preciosas fotografías http://www.travelanka.com/ver01a/English/flora&fauna.html

-Sistema de recoñecemento de fauna silvestre da Secretaría Xeral de Desenvolvemento Sostible e Política Ambiental de Arxentina http://www.medioambiente.gov.ar/sian/pan/buscar/default.htm

-Sitio web sobre mamíferos marinos
http://www.mamiferosmarinos.com/

-Clasificación e fichas de zooloxía e botánica
http://members.es.tripod.de/DAD/

-Guías de Natureza. Identificación con cadansúas fichas de flora e fauna
http://www2.uji.es/cyes/internatura/guias/guias.html

 

 

 

Seguinte