Un proxecto de:

Coñece máis sobre a iniciativa
  Institucións e formación
     
    Institucións
     
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Institutos de investigación
     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación ambiental

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Formación
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

INSTITUCIÓNS

- Consellería de Medio Ambiente.
http://www.xunta.es/conselle/cma/

-Ministerio de Medio Ambiente.
http://www.mma.es/

- Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA). http://www.craega.es/

-Instituto Internacional do Desenvolvemento Sostible http://www.iisd.org/climatechange.htm

-Instituto de Recursos Mundiais
http://www.wri.org/wri/climate

- Dirección Xeral de Medio Ambiente da Comisión Europea. http://europa.eu.int/comm/environment/

- European Environmental Agency (EEA)
http://www.eea.eu.int/

- Instituto de Promoçao Ambiental (IPAMB). http://www.ipamb.pt/pls/ipamb/homepage

- United Nations Environment Programme (UNEP)
http://www.unep.org/

- Valedor do Pobo.
http://www.valedordopobo.com/flash/intro.html

-Departamento de Desenvolvemento Sostible do Banco Interamericano de Desenvolvemento
http://www.iadb.org/sds/index_s.htm

-Recursos MMA sobre organismos europeos sobre Medio Ambiente http://www.mma.es/ayudas/enl_europ.htm

-Recursos MMA sobre organismos autónomos sobre Medio Ambiente http://www.mma.es/ayudas/enl_auton.htm INR

- Instituto Nacional dos resíduos
http://www.inresiduos.pt

-Instituto da Água (INAG)
http:// www.inag.pt

-Instituto da Conservação da Natureza (ICN)
http://www.icn.pt

-Instituto de Promoção Ambiental (IPAMB)
http://www.ipamb.pt

 

 

INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

I - Centro de Referência en Gestão Ambiental Urbana. http://www.unilivre.org.br/centro/default.htm

- Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia. http://www.iiag.csic.es/

- Instituto de Investigacións Mariñas.
http://www.iim.csic.es/

- Instituto Socioambiental
http://www.socioambiental.org/website/

- The Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). http://www.iatp.org/

- Worldwatch Institute.
http://www.worldwatch.org/

- World Resources Institute (WRI).
http://www.wri.org/

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL

- Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM). http://www.mma.es/ceneam/

- Coastwatch Galicia.
http://www.geocities.com/RainForest/Vines/7382/

- Estratexia Galega para a Educación Ambiental. http://www.xunta.es/conselle/cma/CMA04d/CMA04df/p04df01.htm

- Foro Galicia de Educación Ambiental.
http://www.siam-cma.org/forogal/

- Rede de Recursos en Educación para a Paz, o Desenvolvemento e a Interculturalidade.
http://www.pangea.org/edualter/gallego.htm

-Recursos de educación ambiental http://www.natuweb.com/EDUCA/educa.asp

-Páxina de Fundecor sobre Educación Ambiental http://www.fundecor.or.cr/educacion/

-Guía de recursos do goberno de Navarra sobre Educación Ambiental http://orbita.starmedia.com/~eseduca/ambiental.htm

-Revistas especializadas de Educación Ambiental. Guía da Consellería de Medio Ambiente
http://www.siam-cma.org/temasEA.htm

-Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA)
http://www.aspea.org/

-A literatura como espacio de educación ambiental http://www.geocities.com/Athens/Forum/2867/72.htm

-Sitio catalán sobre educación ambiental do Departamento de medio Ambiente da Generalitat http://www.gencat.es/mediamb/cast/eedu_i.htm

-Manual de educación ambiental da UNESCO http://www.unescoeh.org/manual/html/portada.html

-Enlaces de recursos de educación ambiental http://eelink.net/educacionambientalenespanol.html

-Páxina da UNED sobre Educación Ambiental http://www.uned.es/webuned/pfp-ea/pfp/176.htm

-Liñas mestras do goberno cubano sobre educación ambiental http://www.centre.unep.net/Cuba/educacion.htm

 

 

FORMACIÓN

-Formación Guía de recursos sobre formación http://www.buscanatura.com/medioa1.html

-Directorio do Ministerio de Medio Ambiente sobre formación ambiental non regrada
http://www1.mma.es/Formacion/index.htm

-Centro Universitario Internacional Europa-Latinoamérica de Investigación y Formación de Ciencias Ambientales http://www.eula.cl/educacion.htm

-Páxina da UNED sobre Educación Ambiental http://www.uned.es/webuned/pfp-ea/pfp/176.htm

-Doutoramento interuniversitario en Educación Ambiental na Universidade Autónoma de Madrid http://www.uam.es/departamentos/ciencias/ecologia/docambiental.html

-Curso de Formación Ocupacional de Monitores Ambientales http://www.galeon.com/monitores/

Máster en Educación Ambiental do Instituto de Investigacións Ecolóxicas
http://www.forestal.org/mea_present_a.html

-Curso on line sobre Agricultura Ecolóxica http://www.forestal.org/mea_present_a.html

-Máster da Universidade Camilo José Cela sobre xestión do Medio Ambiente Mariño
http://www.ucjc.edu/propios/master.htm

-Instituto Universitario de Medio Ambiente da Universidade da Coruña http://www.udc.es/iuma/

Centro Iris (Centros Integrados de Recursos, Información y Servicios) de Ourense
http://www.tierra.org/centroiris/

 

 

Seguinte